Základne zobrazenie      Obrázky      Servisné zobrazenie      Senzory ICE2      S obrázkami               

Obrázok Údaje Servisné údaje Grafy
RclKE

RclKE, 21:47 26.9.2022

Teplota 12.7 °C Vlhkost 100 %
Vozovka 999.9 °C (-3cm):0.0 °C

Vietor 0.0 m/s S Tlak 984.1 hPa

Bateria 12.8 V

FW: Meteo v10.10.06C30, ICEFW:

GSM signal 93 %

Vek: 12 min, runtime: 2:19
RclKE

DriveMet 4.2.30dev